Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste oraz przekształceniowe – Numer konta

20.03.2020

W związku z zagrożeniem koronawirusem zalecamy dokonywanie wpłat za użytkowanie wieczyste elektronicznie, bez konieczności wizyty w Starostwie.

Przypominamy, że dokonanie opłat urzędowych nie wymaga wizyty w kasie Starostwa. Gorąco zachęcamy do płatności elektronicznych.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste oraz roczne opłaty przekształceniowe należy uiszczać na konto Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim nr 85 2030 0045 1110 0000 0237 5560 Bank BGŻ.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe