Ogólniak ma nowy kompleks boisk i bieżni

20.09.2022

Dnia 31.08.2022 r. wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT zgłosił zakończenie inwestycji pn. Wykonanie kompleksu boisk i bieżni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zakres zamówienia obejmował w szczególności:

-likwidację istniejących boisk,

-budowę bieżni lekkoatletycznej;

-budowę strefy street workout;

-budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, piłka ręczna, tenis ziemny) o nawierzchni poliuretanowej, wym. 40 m × 20 m w południowej części terenu;

-budowę miejsca spotkań;

-budowę wiaty rowerowej;

-budowę wiaty śmietnikowej;

-budowę masztów flagowych;

-budowę specjalistycznego oświetlenia technicznego boisk,

-budowę ciągów komunikacyjnych,

-budowę piłkochwytu;

-wyznaczenie miejsc postojowych;

-wymianę ogrodzenia z siatki;

-doposażenie terenu w ławki, stoły piknikowe i kosze na śmieci,

-karczowanie pni znajdujących się na terenie,

-nasadzenia drzew i krzewów.

Dnia 12.09.2022 r. komisja odbiorowa po dokładnym zbadaniu zakresu wykonanych robót ustaliła, że wszystkie prace objęte umową zostały wykonane należycie, zgodnie z jej warunkami i w wymaganym terminie.

Inwestycja dofinansowana ze środków Programu Rządowego

FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Inwestycja dofinansowana ze środków Programu Rządowego

FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności