Oficjalna delegacja Powiatu Wałeckiego z wizytą w Powiecie Lidzbarskim

07.08.2015

7 sierpnia 2015 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj i Starosta Wałecki – Bogdan Wankiewicz, podpisali list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Lidzbarskim i Powiatem Wałeckim (województwo zachodniopomorskie).

Planowana współpraca rozwijać się będzie w następujących dziedzinach:

– praca z młodzieżą i podnoszenie poziomu kształcenia,

– rozwój kontaktów między organizacjami sportowymi,

– rozwój kontaktów między instytucjami aktywnymi w dziedzinie kultury,

– współdziałania przy rozwoju kontaktów między ośrodkami wspierania przedsiębiorczości, przedsiębiorstwami oraz organizacjami zajmującymi się gospodarką, rolnictwem i turystyką,

– wymiana doświadczeń i współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

– wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej,

– wymiana doświadczeń z zakresu pozostałych zadań administracji samorządowej.

List intencyjny zarówno w powiecie lidzbarskim, jak i w powiecie wałeckim zostanie przedłożony na sesjach Rad Powiatu. Porozumienie o współpracy zostanie zawarte po uzyskaniu zgody i podjęciu stosownych uchwał organów stanowiących obu powiatów.

 [nggallery id=239]

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności