Oferta pozakonkursowa 2022

18.08.2022

Informujemy, że 27 lipca br. do siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim wpłynęła oferta Fundacji Fucco, 64-125 Poniec Drozdżyńskiego 15, na realizację zadania publicznego, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (małe granty).

INFORMACJE O OFERCIE:

Rodzaj zadania: turystyka i krajoznawstwo

Tytuł zadania: Nieodkryty Powiat Lidzbarski

Termin realizacji: 25.08.2022 – 30.10.2022

Koszt zadania: 7 690 zł

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczamy złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiatlidzbarski.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim  (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy zgłaszać na adres
e-mail: promocja@powiatlidzbarski.pl w terminie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia 9 sierpnia 2022 r.

Zgłoszone uwagi oraz celowość realizacji zadania rozważy Zarząd Powiatu Lidzbarskiego.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uchwała NR OR.0025.259.2022

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności