Nowa inwestycja Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim – Centrum Edukacji Ekologicznej

13.07.2017

11 lipca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim miało miejsce kolejne podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Rewaloryzacja
i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny (OCHK) w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną” – część II.

Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Lidzbarskim w imieniu którego występuje Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj, a firmą DOMEX reprezentowaną przez Pana Jana Fydrycha.

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego budynku, który znajduje się na posesji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby planowanego Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej – punkt widokowy z sanitariatami i salą wystawowo-ekspozycyjną –  miejsce, gdzie prowadzone będą zajęcia edukacyjne, przygotowania do prac terenowych i zajęć badawczych.

Wartość umowy wynosi 490 574,55 zł brutto, a planowany termin zakończenia robót budowlanych ustalono do 30 marca 2018 r.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe