Nagrody i wyróżnienia

Samorząd powiatowy bardzo często zostaje zauważony i wyróżniony. Oto jedne z najważniejszych nagród zdobytych w ciągu ostatnich lat.

 

 2020POWIAT LIDZBARSKI FINALISTĄ W KONKURSIE „INNOWACYJNY SAMORZĄD”

 

W środę 26 lutego 2020 r. w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Innowacyjny Samorząd” zorganizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

Miło nam poinformować, że Powiat Lidzbarski został Finalistą konkursu w kategorii Powiaty. Tytuł otrzymaliśmy za dwa projekty:

  1. „e-administracja w Powiecie Lidzbarskim”
    Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności powiatu. Zwiększona została zdolność Powiatu Lidzbarskiego do realizacji zadań publicznych on-line, cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania informacji publicznej.
  2. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego”
    Projekt ma na celu zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego – w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

Konkurs przeprowadzony został w pięciu kategoriach: duże miasta (powyżej 200 tys. mieszkańców), gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty a laureatów wybrała kapituła złożona z przedstawicieli organizacji samorządowych, ministerstw i ludzi nauki.

„Celem konkursu była promocja kreatywnych i innowacyjnych samorządów oraz inspiracja do podejmowania działań na rzecz innowacyjności dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt, że Powiat Lidzbarski znalazł się w gronie wyróżnionych samorządów. Jest to dla nas znak, że tego typu projekty są potrzebne i powinny być kontynuowane. Zależy nam by powiat stale się rozwijał. Chcemy również wychodzić  naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu lidzbarskiego, poprawiać warunki i jakość ich życia.– mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

 2019POWIAT LIDZBARSKI Z TYTUŁEM „POWIAT 30-LECIA WOLNOŚCI RP”

 

W ramach jubileuszowego Ogólnopolskiego Plebiscytu pn.” Orły Polskiego Samorządu – 30-lecia Wolności RP” decyzją Rady Programowej Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu Powiat Lidzbarski otrzymał tytuł „Powiatu 30-lecia Wolności RP”. Inicjatywa ta zarówno wskazuje i docenia samorządowe wzorce, jak również buduje i umacnia pozycję samorządów jako silnych jednostek, potrafiących wykorzystywać pojawiającą się możliwość rozwoju. Uroczyste uhonorowanie działań najlepszych samorządów w Polsce odbyło się 14 czerwca 2019 r. podczas Wielkiej Gali „30 lat Wolności RP”. W czasie uroczystości Powiat Lidzbarski reprezentował Pan Henryk Brochocki Sekretarz urzędu Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Przyznany tytuł jest wynikiem działań zmierzających do podnoszenia standardów obsługi, wzrostu jakości życia mieszkańców oraz pozycji w regionie. Rada Programowa przy nominacji do plebiscytu brała pod uwagę m.in. stan ekonomiczny powiatu                       i przynależących jednostek organizacyjnych, dane dotyczące realizacji poszczególnych zadań oraz środków na nie przeznaczonych.

„To kolejne szczególne wyróżnienie, które jest symbolem sukcesu i synonimem jakości pracy wykonywanej przez cały zespół, który na co dzień  z zaangażowaniem pracuje i tworzy Powiat Lidzbarski. Dla mnie jako włodarza powiatu jest to nie tylko powód do dumy ale również inspiracja i wzór do dalszego rozwoju.” – Jan Harhaj Starosta Lidzbarski

 

STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZE ZNAKIEM JAKOŚCI „PRZYJAZNY URZĄD” ORAZ WYRÓŻNIENIEM „WZOROWA JAKOŚĆ”

 

Jednym z najważniejszych wyróżnień przyznanych dla Powiatu Lidzbarskiego w bieżącym roku jest nadanie przez Radę Programową Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu tytułu „Powiatu 30-lecia Wolności RP”. Miło nam poinformować, że kolejnym sukcesem okazała się pozytywna ocena aplikacji do V edycji Konkursu „Przyjazny Urząd”. Kapituła Konkursu postanowiła przyznać dla urzędu Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim Znak Jakości „Przyjazny Urząd” oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne „Wzorowa Jakość”. Podstawę do przyznania wyróżnienia przez Komisje Konkursową są osiągnięcia w obszarze budowania efektywnych relacji z klientami. Podczas uroczystej gali ogłoszenia wyników i wręczenia Znaków Jakości nasz urząd reprezentował Wicestarosta Lidzbarski Jarosław Kogut.2018POWIAT LIDZBARSKI DWUKROTNIE NAGRODZONY

 

W dniach 2-3 października2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów . Jest to wydarzenia łączące najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej. Blisko 60 debat, wykładów i prezentacji dało możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, innowacjami i dobrymi praktykami.

Przedstawicielami powiatu lidzbarskiego na dwudniowym, prestiżowym forum byli : Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski oraz Jan Dyba – Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Lidzbarskiego. Pierwszego dnia wydarzenie zwieńczyła gala, podczas której ogłoszono wyniki  rankingów Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, opracowanych przez profesora Pawła Swaniewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie danych ze sprawozdań finansowych wszystkich JST, danych GUS oraz ankietyzacji prowadzonej przez pismo WSPÓLNOTA.

Powiat lidzbarski został nagrodzony dwukrotnie –  w kategorii powiaty, w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2015 – 2017 nasz powiat zajął III miejsce, kategorii powiaty, w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014 – 2017 znalazł się na II miejscu.

Warto przypomnieć, że powiat lidzbarski w poprzednim roku zajął II miejsce w rankingu WSPÓLNOTY podsumowującym wydatki  inwestycyjne samorządów  w latach 2014 – 2016, w kategorii powiaty.

 2017POWIAT LIDZBARSKI KOLEJNY RAZ DOCENIONY – II MIEJSCE W RANKINGU „WYDATKI INWESTYCYJNE SAMORZĄDÓW 2017”

 

W dniach 5-6 października 2017 r. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj oraz Członek Zarządu Powiatu Lidzbarskiego Janusz Mucha, uczestniczyli w XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Było to prestiżowe spotkanie stanowiące wymianę doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu.

Pierwszy dzień forum  zwieńczyła Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której ogłoszono wyniki rankingu WSPÓLNOTY opracowanego przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST, danych GUS, dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo WSPÓLNOTA.

Miło nam poinformować, że:

Powiat Lidzbarski zajął II miejsce

w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA:
podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2014 -2016
w kategorii powiaty

To nie pierwszy raz kiedy samorząd powiatowy został zauważony i wyróżniony.
W październiku 2015 roku, Powiat Lidzbarski zajął II miejsce w rankingu podsumowującym wydatki samorządów ze środków unijnych w latach 2004–2014
w kategorii powiaty.
We wrześniu 2016 roku, Powiat Lidzbarski zajął I miejsce w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2013-2015 w kategorii powiaty.

 

PLEBISCYT „INWESTYCJA ROKU 2016 –
I MIEJSCE W KATEGORII „WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH”

 

Powiat Lidzbarski wraz z Gminą Kiwity zdobył statuetkę za I miejsce w kategorii „Wykorzystywanie środków unijnych” za inwestycję pod nazwą „Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do drogi wojewódzkiej 513 i siedziby gminy Kiwity”.

 

DYPLOMY – Modernizacja Roku 2016

 

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim otrzymało DYPLOMY za udział w I etapie konkursu pn. MODERNIZACJA ROKU 2016 dla dwóch obiektów:

1) PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH OPERACJI „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1397N (NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ DW 507 ORNETA – HENRYKOWO – PIENIĘŻNO, DO WIADUKTU KOLEJOWEGO OLSZTYN – BRANIEWO)”

2) PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH OPERACJI „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI MIESZKAŃCÓW TOLNIK WIELKICH I KOBIELI DO DW 513 I SIEDZIBY GMINY KIWITY”2016WYDATKI INWESTYCYJNE SAMORZĄDÓW 2016 – I MIEJSCE POWIATU LIDZBARSKIEGO

 

W dniach 22-23 września 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Było to prestiżowe spotkanie stanowiące wymianę doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu. Dwa dni sesji tematycznych począwszy od finansów, przez technikę, kulturę, oświatę, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, służbę zdrowia, ustrój samorządu aż po gospodarkę komunalną przyniosło potrzebną wiedzę oraz inspiracje. Forum zwieńczyła Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której Pan Jan Harhaj Starosta Lidzbarski odebrał statuetkę Kazimierza Wielkiego oraz dyplom.

W przygotowanym przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” rankingu wydatków inwestycyjnych Powiat Lidzbarski zajął pierwsze miejsce w kategorii powiaty. Ranking opracowywany został na podstawie obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Ministerstwa Finansów.

W tegorocznym Forum wzięło udział blisko 1000 osób: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, mediów. Organizatorem wydarzenia była Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA – wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego “Wspólnota” oraz Miesięcznika Pracownik Samorządowy.

To nie pierwszy raz kiedy samorząd powiatowy został zauważony i wyróżniony. W październiku 2015 r. zajął drugie miejsce w rankingu podsumowującym wydatki samorządów ze środków unijnych w latach 2004 – 2014 w kategorii powiaty.

 

 

POWIAT LIDZBARSKI NAGRODZONY W KONKURSIE BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU

 

Podczas gali sportowej Polski, która odbyła się 15 listopada 2016 r. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie, Klub Sportowa Polska wyróżnił blisko 140 podmiotów działających na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych. Przedstawiciele najaktywniejszych samorządów i firm, dzięki zaangażowaniu i działalności których baza sportowo-rekreacyjna w naszym kraju jest z roku na rok coraz lepsza i nowocześniejsza odebrali zasłużone nagrody z rąk najlepszych polskich sportowców – olimpijczyków: Pana Andrzeja Suprona, Pani Agnieszki Wieszczek oraz Pani Aleksandry Sochy.

Wśród laureatów XVII edycji wydarzenia znalazł się Powiat Lidzbarski oraz jego reprezentant – Starosta Lidzbarski, Pan Jan Harhaj, który odebrał wyróżnienia w dwóch kategoriach:

Inwestor na medal

Jest to wyróżnienie przyznawane inwestorom za wyjątkowe zaangażowanie w budowę lub modernizację obiektów sportowych, aktywność i dużą odpowiedzialność w prawidłowym przebiegu procesu inwestycyjnego obiektów sportowych i rekreacyjnych w Polsce.

Pasjonat Sportowej Polski

„Pasjonat Sportowej Polski” to wyróżnienie przyznawane przez Klub Sportowa Polska w ramach programu „Sportowa Polska”. Celem przyznawania tytułu „Pasjonat Sportowej Polski” jest propagowanie na forum ogólnopolskim osób, które poprzez swoją pracę zawodową i działalność społeczną przyczyniają się do upowszechniania kultury fizycznej, działają na rzecz sportu dzieci i młodzieży, aktywizują inne środowiska, a za sprawą swoich działań są wzorem i autorytetem dla mieszkańców, uczniów i sportowców.

Konkurs Budowniczy Polskiego Sportu organizowany jest przez Klub Sportowa Polska w ramach programu „budujemy Sportową Polskę” i „Promujemy Polską Architekturę”. Jest to jedyny konkurs w Polsce, w którym kompleksowo analizuje się osiągnięcia w zakresie rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej oraz przyznaje wyróżnienia osobom, samorządom, instytucjom i firmom zaangażowanym w finansowanie, projektowanie, realizację i zarządzanie/ utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM „PRZYJAZNYM URZĘDEM 2016”

 

12 lipca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą odbyła się uroczysta Gala Finałowa II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd”, którego organizatorem jest Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach. W trakcie Gali przedstawiciele kierownictwa Instytutu oraz reprezentanci środowisk naukowych dokonali wręczenia Dyplomów i Znaków Jakości „Przyjazny Urząd”, nadanych decyzją Kapituły Konkursu jednostkom sektora administracji z całej Polski, które pozytywne przeszły procedurę certyfikacyjną badającą standardy zarządzania jakością i relacjami z klientem.

 

W II edycji Konkursu nagrodzono 26 urzędów, w tym m.in. urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, urzędy pracy, stacje sanitarno-epidemiologiczną, izbę celną oraz centralne organy administracji państwowej.
Znak Jakości „Przyjazny Urząd” przyznawany jest w celu propagowania najwyższych standardów jakościowych w działalności organów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych oraz promocji urzędów, które wyróżniają się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji fachowych zatrudnionych kadr. Ideą konkursu „Przyjazny Urząd” jest również budowanie w skali kraju pozytywnego wizerunku jednostek administracji publicznej o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi klienta i jakości usług publicznych oraz podnoszenie standardów jakościowych w pracy urzędów wszelkich typów.

Znak Jakości „Przyjazny Urząd” nadaje Kapituła, w skład której wchodzą wybitni naukowcy i praktycy zarządzania. Certyfikat w Konkursie otrzymują jednostki, które stosują wysokie standardy jakościowe w swojej działalności związanej z obsługą klienta i świadczeniem usług publicznych, cechują się profesjonalizmem i rzetelnością w działaniach na rzecz swoich interesariuszy zewnętrznych oraz inwestują we własne zasoby w formach wpływających w sposób istotny na jakość pracy urzędników.

„Kapituła oceniająca urzędy przygląda się różnym aspektom pracy danej jednostki: od obowiązujących w urzędzie procedur obsługi klienta, po jakość jego strony internetowej czy polityki informacyjnej. Eksperci wydają swój werdykt na podstawie wielu źródeł, takich jak analiza ankiety konkursowej wypełnianej przez urząd, analiza aktów prawnych regulujących zasady pracy urzędu (np. regulaminów wewnętrznych), badanie funkcjonalności rozwiązań (np. informatycznych) udostępnianych klientom, analiza opinii interesariuszy zewnętrznych urzędu, monitoring mediów i wiele innych. Eksperci mogą też wcielać się w rolę interesantów danego urzędu i bezpośrednio sprawdzać jakość obsługi, z wykorzystaniem metody tzw. tajemniczego klienta”  – wylicza Kamila Przeniosło, Prezes Zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach.  Członkowie Kapituły Ekspertów dokonują oceny uczestników konkursu na zasadzie niezawisłości, kierując się kryteriami prawdy, obiektywizmu, rzetelności, uczciwości i etyki zawodowej.

– Coraz bardziej popularna jest dziś koncepcja „służby publicznej”, zgodnie z którą administracją należy zarządzać, a nie nią rządzić. To z kolei determinuje konieczność otwarcia się na klienta – jego potrzeby, interesy, oczekiwania, odczucia, emocje, wartości.   W Konkursie „Przyjazny Urząd” wyróżniamy te instytucje administracji publicznej, które pod względem otwartości na potrzeby swoich klientów mogą być wzorem do naśladowania dla innych – mówiła do uczestników Gali Kamila Przeniosło, Prezes Zarządu Instytutu, gratulując pozytywnego wyniku postępowania certyfikacyjnego.

W Gali Finałowej Konkursu, zorganizowanej w Pałacu Polskiej Akademii Nauk, wzięło udział blisko 100 osób – przedstawicieli sektora administracji publicznej, nauki i biznesu. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli prof. Arkadiusz Michał Kowalski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. Przemysław Żukiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego – członkowie Kapituły Konkursu, jedni z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w dziedzinie problematyki jakości w administracji i innowacyjności. Część programu Gali Finałowej stanowił wykład prof. Przemysława Żukiewicza na temat roli innowacji w działalności urzędów w Polsce i na świecie.

Powiat Lidzbarski reprezentował Pan Janusz Mucha – Radny Powiatu Lidzbarskiego.

Uroczystość zwieńczył krótki recital fortepianowy w wykonaniu dr Kamila Pawłowskiego oraz bankiet wydany na cześć Laureatów.

Oprac. na podstawie www.przyjazny-urzad.org

 2015POWIAT LIDZBARSKI WICELIDER UNIJNYCH FUNDUSZY

 

W rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Wykorzystanie środków europejskich” Powiat Lidzbarski zajął 2 miejsce w kategorii powiaty. Nagrody dla laureatów zostały wręczone podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się 1 października 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dyplom odebrał Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj. Jak sam przyznał, na scenę wychodził trzykrotnie. Po raz pierwszy, by odebrać dyplom za zajęcie dziesiątego miejsca miastu Lidzbark Warmiński oraz kolejny raz za zajęcie I miejsca dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Ranking ten to podsumowanie wydatków samorządów ze środków unijnych w latach 2004-2014. Z tej też okazji Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj, zaprosił Starostów Lidzbarskich poprzednich kadnecji: p. Jacka Protasa (obecnego Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego) oraz p. Marka Chyla (obecnego Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim).  Ranking obejmował 10 lat pracy i zaangażowania wszystkich Panów.
Starosta Lidzbarski przy tej okazji podziękował także wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy swoją pracą przysłużyli się do tego sukcesu.
 

SPORTOWY OBIEKT ROKU 2015 – TERMY WARMIŃSKIE

 

Podczas uroczystej Gali – Sportowa Polska – w Warszawie, 26 listopada 2015 r. Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj odebrał certyfikat w kategorii SPORTOWY OBIEKT ROKU 2015 w XVI edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu”.

Tytuł ten otrzymały – Termy Warmińskie.

Wydarzenie to w sposób godny i wyjątkowy podkreśliło osiągnięcie i sukces inwestycyjny włodarzy powiatu lidzbarskiego w skali regionu i całego kraju. Inicjatywa budowy nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu, jakim są Termy Warmińskie, to także doskonała promocja powiatu pod względem turystycznym i sportowym.

TermyWarminskieBudynki Term Warmińskich zostały zaprojektowane z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu działki, jej spadków i walorów widokowych. Główna bryła budynku została otoczona terenami rekreacyjnymi, z uwzględnieniem ich walorów i ekspozycji. Pojawiają się strefy zieleni uporządkowanej mające swój początek w strefie wejścia głównego i terenów restauracji, które przechodzą w strefę placu zabaw oraz tereny stawu naturalnego. W zagospodarowaniu trenu uwzględniono tereny spacerowe wykorzystując całą powierzchnię działki.

W skład obiektu Termy Warmińskie wchodzą:

Budynek główny, składający się z części głównej basenowej – termy aktywnej i rekreacyjnej.

Terma Aktywna:

– wewnątrz (basen pełnowymiarowy 25×12,5m, basen wielozadaniowy 24,10×14,70m, basen dla dzieci 8,25×9,60m i 3 jacuzzi),

– zewnątrz (basen wielozadaniowy z dziką rzeką o długości 120m).

Terma Relaks

– wewnątrz (basen witalny 17,30×13,70m, basen terapeutyczny 8,60×7,90m, basen hipertermiczny 8,75×6,70m, jacuzzi),

– zewnątrz (całoroczny basen zewnętrzny z kanałem przepływowym 120m).

Sauna, wellness/SPA

– wewnątrz (basen źródlany zimny 2,60×11,25m, basen zanurzeniowy,)

– zewnętrz (termalny basen zewnętrzny schładzający 2,05×2,40m).

Dodatkowo strefa wellness/spa posiada sześć gabinetów kosmetycznych, saunę fińską, saunę parową, sanarium, grotę aromatyczną solną, 2 pomieszczenia na masaż podwodny i wirowy, bicze wodne, basen źródlany.

Wioska wakacyjna:

Wioska wakacyjna składająca się z dwóch zespołów domków w zabudowie szeregowej. Pierwszy zespół składa się z 17 domków 8-osobowych, dwukondygnacyjnych o pow. ok. 84,58 m2 z 3 sypialniami, pokojem dziennym, aneksem kuchennym, dwoma łazienkami. Zespół zawiera również jeden domek 6-osobowy, dwukondygnacyjny o pow. 84,96 m2 z 2 sypialniami, pokojem dziennym, aneksem kuchennym i dwiema łazienkami. Drugi zespół składa się z 15 domków 4-osobowych, jednokondygnacyjnych o pow. ok. 44,60m2 w tym 5 domków przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.   To obszar przeznaczony dla rodzin z dziećmi, zwolenników aktywnego wypoczynku, turystów.

Centrum konferencyjne:

Część konferencyjna składająca się z sal konferencyjnych, umożliwiających dowolność w kreowaniu przestrzeni konferencyjnej według aktualnych potrzeb. Pojemność sal konferencyjnych wynosi: sala 1- 150 osób, sala 2 – 120 osób, sala 3 – 48 osób, sala 4 – 18 osób. Sale 1 i 2 są przedzielone ścianą mobilną, istnieje zatem możliwość ich połączenia w jedną salę na 270 osób. Ponadto, w części konferencyjnej zlokalizowane są szatnie, shopping-mall, restauracja, sala klubowa z barem, kręgielnia oraz parking podziemny na 33 miejsca postojowe.

Na terenie kompleksu znajduje się również centrum aktywności obejmujące: plac zabaw dla dzieci, staw naturalny z plażą i altanami z miejscami do grillowania, boisko do tenisa ziemnego i boisko wielofunkcyjne, park linowy i ściankę wspinaczkową z platformą.

Dodatkowo na terenie Term znajduje się 160 miejsc postojowych na zewnątrz, w tym 4 dla autokarów.

Koszty projektu przedstawiają się następująco:

– całkowity koszt projektu: 93 592 234,40 PLN, w tym :

– dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013: 64 420 715,22 PLN.

DYPLOM – Modernizacja Roku 2015

 

Dyplom za udział w I etapie konkursu Modernizacja Roku 2015 obiektu Termy Warmińskie dla zgłaszającego Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

DYPLOM – Modernizacja Roku 2015

 

Dyplom za udział w I etapie konkursu Modernizacja Roku 2015 obiektu Modernizacja drogi powiatowej nr 1360N Pityny – Lubomino od skrzyżowania z drogą 507 do skrzyżowania z drogą 593 Pityny – Lubomino dla inwestora Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

 

DYPLOM – Modernizacja Roku 2015

 

Dyplom za udział w I etapie konkursu Modernizacja Roku 2015 obiektu Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego p.n. „likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się komunikacji” ul. Szkolna 3, Lidzbark Warmiński dla inwestora Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności