KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 w Powiecie Lidzbarskim

30.01.2018

Zgodnie z treścią rozporządzenia MSW i MON z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254) termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 15 stycznia 2018 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 1999 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1997–1998, które:
    1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim

Miejsce stawiennictwa: Bursa Międzyszkolna przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Wierzbickiego 3a.

od 01.02.2018 r. do 16.02.2018 r.

Lp.

Miasto / Gmina

Termin stawiennictwa

1 Miasto i Gmina Orneta 01–02.02.2018 r. oraz 05.02.2018 r.
2 Gmina Lubomino 06.02.2018 r.
3 Gmina Kiwity 07.02.2018 r.
4 Gmina Lidzbark Warmiński 08–09.02.2018 r.
5 Miasto Lidzbark Warmiński 12–14.02.2018 r.
6 Powiat – Kobiety 15.02.2018 r.
7 Dzień dodatkowy

16.02.2018 r.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe