KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015 – praktyczne wskazówki

12.02.2015

Jaki jest cel kwalifikacji wojskowej?

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim, zgodnie z Wojewódzkim Planem Przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej w 2015 roku, pracować będzie w terminie:

od 11 marca 2015 r. do 27 marca 2015 r.

 Terminarz wzywania:

Lp. Miasto / Gmina Termin stawiennictwa
1. Miasto i Gmina Orneta 11.03 – 13.03.
2 Gmina Lubomino 16.03.
3 Gmina Kiwity 17.03.
4 Gmina Lidzbark Warmiński 18.03 – 19.03.
5 Miasto Lidzbark Warmiński 20.03. – 25.03.
6 Powiat – kobiety 26.03.
7 Dzień dodatkowy 27.03.

 

Miejsce działania Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lidzbarku Warmińskim to:

Bursa Międzyszkolna przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych,

ul. Wierzbickiego 3 a, (wejście od strony hali sportowej).

 

 1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:
 • mężczyzn urodzonych w 1996 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1991 – 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1991 – 1995, posiadające kwalifikacje przydatne
  do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania   tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół i kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U., Nr 54, poz. 321),
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby

2. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej winna przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności