Konsultacje Społeczne Planu Transportowego

15.02.2016

Starosta Lidzbarski informuje, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U.2015.1440 ze zm.), w dniach od 16.02.2016 do 09.03.2016 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lidzbarskiego (planu transportowego).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Plan transportowy, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiatlidzbarski.pl, na http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_lidzbarski/ a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym przy ulicy Wyszyńskiego 37 w pokoju nr 107 i 108 w godz. od 7:30 do 15:00 w dni pracy Urzędu.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: jaworska@powiatlidzbarski.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,
  • drogą korespondencyjną na adres Starostwa Powiatowego: 11-100 Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 37 (liczy się data wpływu),
  • bezpośrednio w Starostwie Powiatowym przy ul. Wyszyńskiego 37 – w godz. od 7:30 do 15:00, pok. nr 107 lub 108 w dni pracy Urzędu.

W załączeniu (do pobrania w plikach):

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności