Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

22.11.2021

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego 
ZAPRASZA
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535)

do konsultacji projektu

„Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego 
z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: www.powiatlidzbarski.pl (zakładka – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: „Konsultacje społeczne” w Menu Przedmiotowym).

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 22.11.2021 r. do 06.12.2021 r. do p. Martyny Żylińskiej – Pracownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim (adres: ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński) na wypełnionym formularzu znajdującym się na stronie powiatu, mailem na adres: promocja@powiatlidzbarski.pl lub faxem: 89 767 79 03.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Wydziału.

Projekt Programu Współpracy z org pozarządowymi 2022

Uchwała nr. OR.0025.204.2021

Formularz konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności