Konkurs „Dbamy o czyste powietrze”

09.11.2022

Starosta Lidzbarski ogłasza konkurs plastyczny pn.: „Dbamy o czyste powietrze”, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Lidzbarskiego oraz podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim.

Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu ochrony powietrza i problematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza oraz motywowanie do podejmowania działań na rzecz dbania o czyste powietrze i środowisko oraz dostrzeżenie zagrożeń wynikających z dynamiki zmian klimatycznych.

            Prace należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim (Wydział Ochrony Środowiska, pok. 308-310), w terminie do 18 listopada 2022 r.

            Konkurs dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO (2)

karta_zgloszenia_konkursu_plastycznego

oświadczenie dla osoby niepełnoletniej

oświadczenie dla osoby pełnoletniej oświadczenie dla osoby pełnoletniej

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności