Kolejne środki na poprawę bezpieczeństwa zdrowia w Powiecie Lidzbarskim

27.11.2017

23 listopada 2017 r. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podpisanie umów  na doposażenie podmiotów leczniczych Warmii i Mazur w sprzęt ratownictwa medycznego. Powiat Lidzbarki otrzymał dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 93.500,00 zł. Umowa została podpisana przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Starostę Lidzbarskiego Jana Harhaja, Wicestarostę Lidzbarskiego Jarosława Koguta i Skarbnika Powiatu Helenę Orzeł. Przekazane środki zapewnią realizację zadań systemu ratownictwa medycznego i nieprzerwaną gotowość do podejmowania działań wobec osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.  Dlatego też, zostaną rozdysponowane na zakup sprzętu medycznego w 2017 roku dla zespołów ratownictwa medycznego w postaci urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej oraz respiratora.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe