Kolejne powiatowe drogi zyskują nowe oblicze

07.09.2020

Sezon na drogach powiatowych w pełni. Cały czas trwają lub właśnie zakończyły się inwestycje w infrastrukturę drogową Powiatu Lidzbarskiego.

W lipcu br. została oddana do użytku ulica Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim która została wyremontowana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców do wiaduktu  i od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców do ulicy Pułaskiego przy ogródkach działkowych na nowo wybudowanym osiedlu domków jednorodzinnych. Koszt remontu wyniósł 595 577,59 zł brutto, z czego Powiat Lidzbarski pozyskał 286 250,00 zł dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ze środków własnych przeznaczył 148 481,42 zł, a reszta została pokryta przez Urząd Miasta Lidzbark Warmiński. W ramach remontu wykonano 3440 m2 nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz 265 m2 parkingu. Ponadto wyremontowane zostały chodniki o powierzchni 1324 m2, wykonano również nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz wymieniono oświetlenie uliczne. Wykonawcą robót była firma COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu.

Kolejną oddaną do użytku inwestycją drogową jest wyremontowana droga powiatowa 1399N od granicy z powiatem braniewskim przez miejscowości Augustyny, Lejławki Wielkie, Lejławki Małe, Krzykały i Nowy Dwór do drogi wojewódzkiej 507 na długości 3570 m. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa oraz wymianę istniejących załamanych i nieszczelnych przepustów pod drogą. Wyremontowano również skrzyżowania z drogą powiatową oraz z drogą gminną. Koszt inwestycji wyniósł 2.354 232,30 zł brutto, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Przypomnijmy, że był to drugi etap inwestycji.  Pierwszy etap został zakończony w listopadzie 2018 roku i obejmował remont drogi powiatowej 1399N na odcinku od granicy powiatu do km 1+580 oraz w miejscowości Krzykały.

„Stan infrastruktury drogowej to dla nas jeden z priorytetów. Staramy się systematycznie naprawiać nasze drogi, gdyż mieszkańcy oczekują nowych i bezpiecznych szlaków komunikacyjnych. Bardzo cieszy fakt, że dzięki pozyskanym przez Powiat Lidzbarski dodatkowym środkom finansowym oraz dobrej współpracy z gminami, sieć dróg powiatowych z roku na rok staje się coraz lepsza. Świadczy o tym również zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim”, która właśnie dobiega końca. Powiat Lidzbarski przygotował projekt oraz dofinansował tę inwestycję w kwocie 400 000,00 zł. – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe