Kolejne inwestycje w Szpitalu Powiatowym

17.02.2021

W szpitalu powiatowym w Lidzbarku Warmińskim zakończony został kolejny etap prac związanych z poprawą stanu technicznego budynku, polegający na izolacji i wzmocnieniu jego ścian zewnętrznych. Zakres wykonanych robót w roku 2020 obejmował wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku poprzez wybudowanie całkowicie nowej instalacji sanitarnej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku jak i ternu wokół szpitala. Wykonano izolacje ścian piwnicznych oraz wzmocnienie ścian fundamentowych, które były niezbędne do zaadaptowania pomieszczeń dla nowo powstających gabinetów lekarskich, a także dla nowo powstałej pracowni tomografii komputerowej wraz z zapleczem. Rozpoczęto także modernizację i adaptację terenu wokół szpitala, w wyniku której wykonano wymianę nawierzchni istniejącej na nową z kostki polbrukowej na odcinku dojazdu do izby przyjęć oraz pracowni tomografii komputerowej, a także wykonano nowe miejsca parkingowe z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wymienione prace są w trakcie realizacji i sukcesywnie dążymy w kierunku ich ukończenia. Obecna sytuacja nie sprzyja prowadzeniu inwestycji ale mimo to, staramy się alby każda z nich wykonywana była zgodnie z zaleceniami, na wysokim poziomie i możliwie krótkim terminie. Wartość wykonanych do tej pory prac obejmujących budynek szpitalny i znajdujący się wokół niego teren wyniosła ok. 347924,64 zł.
„W ostatnich latach siedziby jednostek organizacyjnych powiatu lidzbarskiego poddawane są remontom zyskując estetyczny wygląd ale przede wszystkim wpływa to w dużej mierze na bezpieczeństwo czy też oszczędności w zużyciu energii. W miarę możliwości finansowych dokonujemy zakupu różnego rodzaju niezbędnego sprzętu zapewniając komfort codziennej pracy i obsługi interesantów.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski
 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe