Kolejna powiatowa droga doczekała się remontu

07.01.2020

3 grudnia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego miało miejsce podpisanie kolejnej umowy na roboty budowlane. Tym razem przebudowana będzie droga powiatowa Nr 1413N na odcinku Gronowo- Zagony.

Umowa została podpisana przez Jana Harhaja – Starostę Lidzbarskiego oraz Piotra Głodowskiego – Prezesa firmy Budokop.

„Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej 1413N od miejscowości Gronowo do drogi wojewódzkiej 507 na długości 5126 m. Głównym celem jest zmiana istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m wraz z podbudową, pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m, oczyszczenie i renowacja rowów przydrożnych, wymiana przepustów pod drogą oraz przebudowa skrzyżowań.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Koszt inwestycji to 6.282 818,67 zł brutto, a zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Lidzbarski przeznaczy 2.532 327,47 zł ze środków własnych, Urząd Gminy Lubomino 633 081,87 zł, a reszta kosztów zostanie pokryta z dofinansowania. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2020 r.

Przypomnijmy, że władze Powiatu Lidzbarskiego na remonty dróg powiatowych we wrześniu br. pozyskały ponad 16 i pół miliona złotych z Funduszu Dróg Samorządowych a wraz ze środkami obejmującymi wkład własny powiatu kwota inwestycji opiewa na ponad 33 miliony złotych. Powyższe środki są  przeznaczone na realizację czterech zadań pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1399N – etap II”, Remont drogi powiatowej nr 1535N Lidzbark Warmiński- Jeziorany od km 0+000 do km 14+233”, Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo” oraz  „Remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim”.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe