Kolejna inwestycja – „Wykonanie nakładki bitumicznej na DP 1533N na odcinku Blanki-Kłębowo”

16.05.2017

15 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na DP 1533N na odcinku Blanki-Kłębowo”. Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Lidzbarskim w imieniu którego występuje Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. reprezentowanym przez Dyrektora Pana Krzysztofa Wołodko.
Wartość umowy wynosi 1 243 376,25 zł brutto, a planowany termin wykonania do 31.08.2017 r.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe