Petycja w sprawie wprowadzenia w Starostwie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Petycja

Rozpatrujący petycję: Starosta Lidzbarski

Podmiot wnoszący petycję: Radca prawny Konrad Cezary Łakomy

Data otrzymania petycji: 01.08.2019 r.

Przekazanie petycji wg właściwości: uchwała

Uzupełnienie petycji

Odpowiedź na petycję

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności