Petycja w sprawie przeprowadzenia remontu dróg na odcinkach usytuowanych na obszarze administracyjnym Gminy Kiwity

Petycja

Rozpatrujący petycję: Zarząd Powiatu Lidzbarskiego

Podmiot wnoszący petycję: nie wyrażono zgody na ujawnienie

Data otrzymania petycji: 04.12.2018 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 28.02.2019 r.

Odpowiedź na petycję

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności