Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Petycja

Rozpatrujący petycję: Rada Powiatu Lidzbarskiego

Podmiot wnoszący petycję: Radca prawny Konrad Cezary Łakomy

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji

Data otrzymania petycji: 26.08.2019 r.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności