Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

S.152.1.2020

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

1) Liczba petycji – 4
2) Przedmiot petycji i sposób załatwienia:
a) remont dróg (1petycja) – Zarząd Powiatu postanowił przeprowadzić remont cząstkowy w ramach bieżącego utrzymania,
b) wprowadzenie polityki zarządzania konfliktem interesów (2 petycje) – nie zasługuje na uwzględnienie,
c) wdrożenie płatności bezgotówkowych (1petycja) – nie zasługuje na uwzględnienie.

Lidzbark Warmiński, 02.01.2020 r.
Sporządził:
Henryk Brochocki

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności