Obecna sytuacja energetyczna Powiatu Lidzbarskiego

Analiza zużycia energii finalnej[1] wykazała, że największym odbiorcą energii w powiecie lidzbarskim jest sektor mieszkaniowy, jego udział w zużyciu energii finalnej wynosi 69,1% (297,7 GWh/rok), rolnictwa 11,4% (48,93 GWh/rok), i przemysłu 12,5% (53,7 GWh/rok), najmniej w sektorze usług i edukacji 7,14% (30,8 GWh/rok) (patrz Wykres 1).

Wykres 1 Struktura sektorowa i przestrzenna zużycia energii w powiecie lidzbarskim

Zapotrzebowanie na energię pokrywane jest przede wszystkim z węgla. Z tego paliwa pochodzi 281,4 GWh, co stanowi 65,3% zużycia energii finalnej, w dalszej kolejności energia elektryczna 53,9 GWh/rok (12,5%), gaz 44,1 GWH/rok (10,2%) drewno 35,8 GWh/rok (8,3%) oraz olej 16 GWh/rok (3,7%)

Wykres 2 Zużycie energii w powiecie lidzbarskim w podziale na sektory i paliwa

Jeśli chodzi o ilość zużywanej energii, największym odbiorcą energii finalnej jest Lidzbark Warmiński miasto (159,9 GWh/rok), na drugim miejscu Orneta (117,53 GWh/rok), Lidzbark Warmiński gmina (82,9 GWh/rok). Mniejszym zapotrzebowaniem na energię finalną charakteryzują się gminy Kiwity (33,25 GWh/rok) oraz Lubomino (37,6 GWh/rok). Największymi odbiorcą energii jest we wszystkich gminach sektor mieszkaniowy (od 35 do 71% całkowitego  zużycia energii, średnio 59% dla całego powiatu).

Wykres 3 Zużycie energii finalnej w poszczególnych gminach

Tabela 1 Zestawienie globalnego zużycia energii finalnej w powiecie lidzbarskim

[1] Należy podkreślić, że analiza nie obejmowała sektora transportowego, który wg  „Założeń polityki energetycznej państwa” (1999) stanowił w roku 1997 13,87% zużycia energii finalnej i stale rośnie.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności