Finansowanie strategii ekoenergetycznej

Realizacja pierwszego etapu Strategii (część polityczna) nie będzie stanowiła obciążenia dla budżetu powiatu lidzbarskiego, gdyż projekt Strategii został opracowany przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu „Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii”.

Druga część Strategii (przeprowadzenie inwestycji w sektorze publicznym) może zostać zrealizowana ze środków własnych powiatu oraz gmin przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Możliwości uzyskania dodatkowych środków zostały przedstawione w Załączniku 3.

Dodatkowym wsparciem dla budżetu powiatowego jest pomoc wynikająca z ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W przypadku spełnienia ustawowych warunków uzyskania premii termomodernizacyjnej obciążenie budżetu będzie wynosiło jedynie 20% wartości realizowanych inwestycji, gdyż, w myśl zapisów wzmiankowanej ustawy,  pozostała jej część byłaby spłacana z oszczędności w wydatkach na energię.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności