Strategia Ekoenergetyczna

STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU LIDZBARSKIEGO

Praca wykonana w ramach projektu „Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii” prowadzonego przez Energy Sustainable Development Ltd. oraz Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC przy współpracy lokalnych władz gminnych i powiatowych.

Zespół autorski:

Starostwo Powiatowe:

Andrzej Koniecko

Józef Białuski

Hanna Uzar

Iwonna Ficek

Przedstawiciele gmin:

Teresa Buzar

Alina Kukuła

Wojciech Michańczyk

Stanisław Rawiński

Ireneusz Sławiński

Wiesław Tkaczuk

EC BREC:

Stanisław Gołębiowski

Marzena Hunder

Katarzyna Michałowska – Knap

Anna Oniszk – Popławska

Marcin Pisarek

Magdalena Rogulska

Grzegorz Sokołowski

Tomasz Śmilgiewicz

Grzegorz Wiśniewski

Marcin Włodarski

ESD:

Mike Bess

Madeleine Chapman

Mark H Whiteley

Patronat medialny:  „Czysta Energia”, „Przegląd komunalny”, „Tygodnik Warmiński”

 SPIS TREŚCI

  1. Wstęp
  2. Metodyka opracowania strategii
  3. Obecna sytuacja energetyczna Powiatu Lidzbarskiego
  4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz stan zaawansowania działań termomodernizacyjnch
  5. Główny cel strategii ekoenergetycznej
  6. Cele operacyjne
  7. Etapy realizacji strategii
  8. Kontrola postępu wdrażania strategii
  9. Finansowanie strategii ekoenergetycznej
  10. Analiza SWOT

Załączniki:

Załącznik 1. – Metodyka planowania energetycznego

Załącznik 2. – Wykaz inwestycji gminnych oraz powiatowych

Załącznik 3. – Zewnętrzne źródła finansowania

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności