Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna

INFORMACJA

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w:

 • Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim od poniedziałku do piątku, pokój nr 101 w godz. 9.00 – 13.00,
 • filii Starostwa Powiatowego w Ornecie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 12.30,
 • Termin wizyty w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  w Lidzbarku Warmińskim należy ustalić pod numerem telefonu: 89 767 79 00 w godz. 8.00 – 14.00,
 •  Termin wizyty w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Ornecie należy ustalić pod numerem telefonu:  55 242 11 81 w godz. 9.00 – 12.00 w godz. 8.00 – 14.00.

W punkcie nr 1  w Lidzbarku Warmińskim i punkcie nr 2 w Ornecie pomocy udzielają adwokaci                  i radcowie prawni.

 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim i jego filii w Ornecie przez radcę prawnego lub adwokata na podstawie umowy zawartej z Powiatem Lidzbarskim, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty,
 • osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 • kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością,
 • osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową lub doświadczającą trudności w komunikowaniu się, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, nieodpłatna pomoc prawna może być udzielona poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
 • przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne,

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Edukacja Prawna

Lekcje Prawa OIRP w Olsztynie

Fundacja Aktywnych Kobiet

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe