Roczne Stypendia Starosty Lidzbarskiego

Roczne Stypendia Starosty Lidzbarskiego przyznawane zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu przyznawania rocznego Stypendium Starosty Lidzbarskiego – załącznik do Uchwały Nr 120/XVII/08 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Lidzbarskiego z późń. zm.

Rok szkolny 2016/2017

Stypendia Starosty otrzymuje dwóch uczniów z zespołu szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lidzbarski.

Stypendium roczne Starosty Lidzbarskiego za wyniki w nauce otrzymali:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim: Luiza Ballo i Marcin Wejngold .
  2. Zespól Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim: Angelika Rosłon i  Małgorzata Zapaśnik.
  3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim: Patrycja Topczewska i Emilia Szumska.
  4. Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie: Mateusz Erezman i Adam Łuksza.
  5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie: Agata Fijarczyk i Ryszard Staruch .

Regulamin przyznawania stypendium rocznego dla ucznia

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności