Udzielone dotacje w 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż została udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja została przyznana przez Radę Powiatu Lidzbarskiego z uchwałą Nr OR.0710.16.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach środków finansowych zapisanych na ten cel w budżecie powiatu.
W roku 2015 z budżetu powiatu przyznano dotacje na łączną kwotę 50 000 zł.
Wykaz udzielonych dotacji

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności