Udzielone dotacje w 2012 roku

Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa informuje, iż Rada Powiatu Lidzbarskiego zgodnie z uchwałą Nr 214/XXXI/09 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 27.08.2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzieliła dotacji w roku 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków następującym podmiotom:

Udzielone dotacje

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności