Rozliczone dotacje w 2012

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż zostały rozliczone dotacje udzielone w roku 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacje zostały przyznane przez Radę Powiatu Lidzbarskiego na podstawie uchwały Nr 214/XXXI/09 z dnia 27.08.2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach środków finansowych zapisanych na ten cel w budżecie powiatu.

W roku 2012  z budżetu powiatu przyznano dotacje na łączną kwotę 80 000 zł.

Wykaz udzielonych i rozliczonych dotacji.

Wykaz rozliczonych dotacji 2012

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności