Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

POWIADAMIANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI, ODWOŁYWANIE ALARMÓW
 Podstawowym zadaniem obrony cywilnej jest powiadomienie lub zaalarmowanie obywateli o możliwości wystąpienia zagrożenia. Pozwoli to ludności na wykonanie takich przedsięwzięć jak:

 • ukrycie w budowlach ochronnych;
 • przygotowanie zapasów żywności i wody;
 • przygotowanie środków medycznych;
 • przygotowanie ukryć;
 • przygotowanie i sprawdzenie środków łączności.

Wiodącą rolę w powiadamianiu i alarmowaniu ludności będą miały:

 • przygotowane wcześniej systemy alarmowe;
 • centralna i regionalne rozgłośnie radiowe oraz ośrodki telewizyjne;
 • środki łączności przewodowej i radiowej;
 • środki alarmowe przedsiębiorstw i innych.

Aby powiadamianie i alarmowanie miało sens, konieczna jest znajomość przez ludność sygnałów alarmowania i powiadamiania.

PRZYGOTOWANIE ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEŻYCIA JEST JEDNYM Z WARUNKÓW KONIECZNYCH PRZETRWANIA
 Do niezbędnych środków ułatwiających przeżycie należą:

 • zapasy wody pitnej i do celów sanitarno-higienicznych;
 • zapasy żywności;
 • środki higieny;
 • urządzenia do przygotowywania posiłków (ze źródłem paliwa);
 • zapasowe źródła światła;
 • ciepła odzież i bielizna osobista;
 • podstawowe środki medyczne;
 • radio na baterie lub inne źródło informacji.

PODSTAWOWE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ
Do uniwersalnych zasad zachowania się ludności w sytuacjach zagrożeń, ułatwiających adaptację do trudnych warunków należą:

 • szybkie działanie, ale bez paniki;
 • ciągłe słuchanie komunikatów radiowych;
 • zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego życia;
 • udzielanie pomocy ludziom potrzebującym;
 • rozsądne korzystanie z zapasów;
 • słuchanie rad i poleceń uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, specjalistyczne grupy ratunkowe);
 • w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca zamieszkania;
 • wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz zabezpieczenie mienia.

Postępowanie i zasady zachowania się ludności w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych:

 

Powodzie i podtopienia
Pożary w lasach
Wichury
Śnieżyce
Gradobicie
Upały
Awarie elektrowni atomowych (Skażenie promieniotwórcze)
Katastrofy kolejowe
Katastrofy drogowe
Uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych
Pożary w miejscowościach
Katastrofy budowlane
Epidemie
Krótki poradnik

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności