Projekt Edukacja – Szansa na sukces – 2010


Logo Kapitału Ludzkiego
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim oraz Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie od stycznia 2010 roku realizuje projekt „EDUKACJA – SZANSA NA SUKCES” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie trwał końca grudnia 2010 roku.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów uczęszczających do szkół w Powiecie Lidzbarskim prowadzących kształcenie zawodowe. Projekt zwiększa dostęp uczniów do bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych wspomagających ich w nauce, rozwijających zainteresowania. W ramach projektu zorganizowane zostaną: dodatkowe zajęcia z matematyki, języka polskiego, języków obcych, kursy prawa jazdy, barmański, kelnerski, operatorów wózków widłowych,
a także wycieczki.

Wsparciem objętych zostanie:

  • 100 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych CKU w Ornecie;
  • 80 uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim;
  • 220 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.

Razem 400 uczniów.

Działania merytoryczne będ± prowadzone w poszczególnych szkołach. Placówki określiły swój własny program rozwoju szkoły, który będzie realizowany w ramach projektu. Rekrutacja uczniów będzie prowadzona w każdej szkole odrębnie.

Wartość projektu – 584.947,40 zł ( 478.956,60 zł dofinansowanie + 69.990,80 zł wkład własny).

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Raporty ewaluacyjne z projektu „Edukacja – szansa na sukces”
Galeria projektu „Edukacja – szansa na sukces”

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności