EDUKACJA W POWIECIE LIDZBARSKIM KROKIEM KU PRZYSZŁOŚCI

Logo Kapitału Ludzkiego

EDUKACJA W POWIECIE LIDZBARSKIM KROKIEM KU PRZYSZŁOŚCI – 2011

 

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim oraz Zespół Szkół Zawodowych , Zespół Szkół i Placówek Oświatowych , Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim i Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie, od stycznia 2011 roku realizuje projekt „EDUKACJA W POWIECIE LIDZBARSKIM KROKIEM KU PRZYSZŁOŚCI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie trwał do końca grudnia 2011 roku.

Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych powstałych w procesie kształcenia oraz wzmocnienie oferty edukacyjnej poprzez zdobycie nowych umiejętności przez uczniów uczęszczających do szkół w Powiecie Lidzbarskim prowadzących kształcenie zawodowe. Projekt zwiększa dostęp uczniów do bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych wspomagających ich w nauce i rozwijających zainteresowania. W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in.: dodatkowe zajęcia z matematyki, języka polskiego, języków obcych, biologii, fizyki, chemii, geografii, historii, kursy: prawa jazdy, barmański, kelnerski, kadry i płace, obsługa kasy fiskalnej, fryzjerski, „wózki widłowe” oraz zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych z wikliniarstwa, ceramiki informatyki, a także wycieczki edukacyjne.

 

Wsparciem objętych zostanie:

  • 80 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych CKU w Ornecie;
  • 100 uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim;
  • 80 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim;
  • 11 uczniów specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim

Razem 371 uczniów.

Działania merytoryczne oraz rekrutacja uczniów będzie prowadzona w każdej szkole odrębnie

Wartość projektu – 557.829,50 zł ( 486.706,23 zł dofinansowanie + 71.123,27 zł wkład własny).

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Raporty ewaluacyjne projektu „EDUKACJA W POWIECIE LIDZBARSKIM KROKIEM KU PRZYSZŁOŚCI” 2011 

Galeria zdjęć projektu „EDUKACJA W POWIECIE LIDZBARSKIM KROKIEM KU PRZYSZŁOŚCI” 2011 

Artykuły do prasy 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności