Kampania społeczna – Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

29.09.2020

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” we współpracy z Powiatem Lidzbarskim rozpoczyna prezentowanie form wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w związku z pandemią COVID-19.

Dotacje na kapitał obrotowy!

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą  w województwie warmińsko-mazurskim mogą skorzystać z dotacji na kapitał obrotowy. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców, w tym do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Szczegóły w poniższym materiale filmowym.

 

Dopłaty do czynszów!

Kolejny materiał filmowy, w którym wskazujemy na jaką pomoc finansową mogą liczyć najemcy lokali mieszkalnych dotknięci ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe