IX Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego

12.06.2015

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), została zwołana IX Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 25 czerwca 2015 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 37.

Jednocześnie przedstawiam porządek obrad:

  • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołów  z VII i VIII sesji Rady Powiatu.
  • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
  • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego.
  • Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
  • Zamknięcie obrad.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności