IX Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego

19.08.2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), została zwołana IX Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 37.

 

porządek obrad:

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołów  z  VII i VIII sesji Rady Powiatu.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 • Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska o stanie środowiska oraz informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu Lidzbarskiego za 2018 rok.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” o podejmowanych działaniach w 2018 roku na terenie Powiatu Lidzbarskiego.
 • Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 • Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim za pierwsze półrocze 2019 r.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2019 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Olsztyńskim.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Ostródzkim.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe