Informacja dotycząca projektu „Trenuj jak żołnierz”

10.05.2023

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 art. 81 ust 1 i 2 ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r., Decyzji Ministra Obrony Narodowej  z dnia 05 września 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz w związku z dużym zainteresowaniem projektem szkoleń wojskowych dla cywilów – „Trenuj z wojskiem” zostanie zorganizowana poszerzona wersja „Trenuj jak żołnierz”.

Szkolenie 16 – dniowe przeprowadzone w jednostkach wojskowych, będzie miało charakter otwarty – ochotniczy, bezpłatny, kierowany dla środowiska cywilnego. Mogą w nim wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat.                       Górna granica wieku to 55 lat.

Format projektu zakłada szkolenia w całej Polsce – 2 dniowy etap w maju lub  czerwcu oraz 14 dniowy w lipcu i sierpniu.  Ochotnik zakończy szkolenie przysięgą wojskową oraz włączeniem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Ideą projektu, z punktu widzenia obronności państwa, jest budowanie potencjału rezerw osobowych Wojska Polskiego, pobudzenie zainteresowania różnymi formami ochotniczych form służby wojskowej Sił Zbrojnych RP, nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością, posługiwanie się bronią i strzelanie (amunicja ostra), przetrwanie, walkę wręcz, podstawy musztry itp.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru:  https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl, można również zgłaszać się bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą   mailową).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wachowska-Murzyńska (tel. 261 321 885)                                

27.04.2023 r.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności