III Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, 20 grudnia 2018 r. godz. 15:00

10.12.2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000,1349, 1432), została zwołana III Sesję Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 20 grudnia 2018 r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 37.

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołów  z  I i II sesji Rady Powiatu.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu lidzbarskiego na 208 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2019 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania rocznego Stypendium Starosty Lidzbarskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Powiatu Lidzbarskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji rady.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

 

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe