II Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, 6 grudnia 2018 r.

05.12.2018

Dnia 6 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 37 odbędzie się  II sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym.
  8. Zamknięcie obrad.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe