Formularz – zgłoś pomoc

01.03.2022


Mieszkańcy Powiatu Lidzbarskiego

 

 

Wszystkich chętnych, którzy chcą nieść pomoc potrzebującym uchodźcom z Ukrainy, informujemy
o możliwości zgłoszenia pomocy poprzez wypełnienie formularza na stronie
  https://pomocukrainie.uw.olsztyn.pl
lub wysłanie swojego  zgłoszenia chęci pomocy
na adres e-mail:
pomocukrainie@uw.olsztyn.pl

 

Przypominamy również o akcji charytatywnej Powiatu Lidzbarskiego i możliwości wsparcia finansowego uchodźców z Ukrainy na numer konta:

72 2030 0045 1110 0000 0237 5600
PNB PARIBAS
z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności