Firma EURO-STRADA zajmie się sprzątaniem po wypadkach na drogach powiatowych

22.12.2017

18 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Starostą Lidzbarskim Panem Janem Harhajem, a firmą EURO-STRADA z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Panią Joannę Sobel.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadań związanych z przywracaniem warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia dróg do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym. Powyższa umowa obejmuje obszar dróg położonych na terenie Powiatu Lidzbarskiego, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim.

Pozostałości po wypadkach, kolizjach czy innych zdarzeniach drogowych do tej pory były sprzątane przez strażaków, którzy dbają o to, by ich skutki nie zagrażały innym kierowcom. Aktualnie, jeśli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego na drodze powiatowej, odsysaniem niebezpiecznych płynów, rozlanych na jezdni bądź zamiataniem pozostałości stałych pochodzących z wyposażenia pojazdów, zajmie się zewnętrzna firma. Dla zarządu drogowego i starostwa rozwiązanie to nie oznacza dodatkowych kosztów. Firma EURO-STRADA z Radzynia Podlaskiego sama dba o swoje wynagrodzenie, pobierając opłatę z ubezpieczenia sprawcy zdarzenia” – mówi Starosta Lidzbarski,  Jan Harhaj.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe