Filia Starostwa Powiatowego w Ornecie przejdzie termomodernizację

22.02.2018

20 lutego 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego miało miejsce podpisanie kolejnej umowy na roboty budowlane. Tym razem kompleksową modernizację energetyczną przejdzie budynek filii Starostwa Powiatowego mieszczący się przy ulicy Dworcowej 4 w Ornecie.

Umowa została podpisana przez Jana Harhaja Starostę Lidzbarskiego oraz Piotra Owsianego, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUD-REM”.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: remont i ocieplenie elewacji oraz dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę sytemu orynnowania, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz docieplenia, wykonanie opaski wokół budynku, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie dodatkowej wentylacji mechanicznej, wymiana grzejników oraz instalacji c.o., modernizacja węzła cieplnego, wymianę / budowę instalacji elektrycznej, w tym m.in. oświetlenie ledowe.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 649 304,90 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do 31.10.2018 r.

Termomodernizacja budynku filii przyczyni się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenie poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Ponadto realizacja projektu spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu i przyczyni się do podniesienia standardu oraz komfortu użytkowania budynku.” – mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Fot. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj oraz właściciel firmy „BUD-REM” Piotr Owsiany w trakcie podpisywania umowy na termomodernizację budynku Filii Starostwa Powiatowego w  Ornecie.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe