e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim

14.12.2017

Powiat Lidzbarski w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskał prawie milion złotych na wdrożenie usług elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim.

29 listopada 2017 r. odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.
„e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „ Cyfrowy Region”, Działanie 3.1- „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na  lata 2014-2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim – reprezentowanym przez Pana Mirona Sycza – Wicemarszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Powiatem Lidzbarskim w imieniu którego działają: Pan Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski oraz Pan Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski.

Całkowita wartość projektu wynosi 940 335,00 zł brutto, z czego otrzymane dofinansowanie 799 284,75 zł brutto, a wkład własny 141 050,25 zł brutto. Okres realizacji projektu został ustalony od 11.04.2018 r. do 31.01.2019 r.

„Chcemy wychodzić  naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu lidzbarskiego, by jak najwięcej spraw mogli załatwić w sposób elektroniczny. W wyniku realizacji projektu zwiększona zostanie zdolność Powiatu Lidzbarskiego do realizacji zadań publicznych on-line,  cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania informacji publicznej. Nastąpi poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów starostwa.  Dla klienta urzędu wiąże się to nie tylko z oszczędnością czasu ale i wygodą gdyż może załatwić swoje sprawy bez wychodzenia z domu.”– mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe