Coraz więcej spraw załatwimy bez wychodzenia z domu. E-usługi w Zarządzie Dróg Powiatowych.

31.12.2019

W piątek,  13 grudnia 2019 r. Powiat Lidzbarski zawarł dwie umowy na realizację projektu pn. Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Głównym celem wdrożenia Systemu jest optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim oraz udostępnienie katalogu e-usług publicznych. Zadanie zostało podzielone na dwie części:

Część pierwsza umowy obejmuje dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim. Wykonawca umowy, firma ITPunkt sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy ma czas aby dostarczyć całość sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. Wartość tego etapu umowy to 151 785,10 zł brutto.

Przedmiotem drugiej części umowy jest wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim wraz z wykonaniem inwentaryzacji pasa drogowego. Wynagrodzenie brutto za realizację tego etapu wynosi 389 762,40 zł brutto, w tym: dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem – 322 112,40 zł oraz usługa digitalizacji i zasilenia systemu danymi – 67 650,00 zł. Wykonawcą umowy jest firma SMART FACTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a termin wykonania został ustalony do dnia 30 września 2020 r.

 „Kilka kliknięć będzie wystarczyło, by wypełnić elektroniczny formularz i przesłać go do ZDP, rozpoczynając tym samym bieg sprawy. Żadnych wizyt w urzędzie, żadnego oczekiwania w kolejce, żadnych stosów dokumentów – wszystko to zamieniamy na dogodne dla klientów miejsce i sprawną e-obsługę wymagającą jedynie laptopa, tabletu czy smartfona z dostępem do Internetu.”– mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski .

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe