Bene Meritus Powiatom

07.10.2019

W 2019  roku ogólnopolskim Stowarzyszenie zrzeszające powiaty i miasta na prawach powiatu pn. Związek Powiatów Polskich obchodzi dwudziestolecie powstania. Głównym celem organizacji jest  wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Z okazji swojego jubileuszu Zarząd ZPP honoruje tych, którzy od lat z nimi współpracują i troszczą się o Polskę powiatową. Medale Bene Meritus Powiatom (Dobrze Zasłużony Powiatom) przyznawane są za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów, w tym przede wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich.
Starosta Lidzbarski Jan Harhaj jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko Mazurskiego wraz z Marszałkiem Województwa War,mińsko Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem wręczyliwyróżnia zasłużonym samorządowcom 24 września podczas Sesji Sejmiku województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jako wieloletni samorządowiec również otrzymał tytuł Dobrze Zasłużony Powiatom, który odebrał z rąk Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.
Wyróżnieni odznaczeniem  Bene Meritus Powiatom:

 

 1. Ciołek Andrzej – Starosta Gołdapski IV i V kadencji, Wicestarosta Gołdapski VI kadencji, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP V i VI kadencji
 2. Drzażdżewski Mirosław Dariusz – Starosta Giżycki IV, VI kadencji, Wicestarosta I, II, II, V kadencji, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego VI kadencji,
 3. Harhaj Jan – Starosta Lidzbarski IV, V i VI kadencji, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego VI kadencji
 4. Jezierski Sławomir – Starosta Elbląski I, II, III i IV kadencji, Członek Zarządu ZPP II kadencji, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP III kadencji
 5. Mordasiewicz Tadeusz – Starosta Kętrzyński III i IV kadencji, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego IV kadencji
 6. Nowicki Andrzej – Starosta Piski III, IV, V i VI kadencji, Członek Zarządu ZPP V i VI kadencji
 7. Pampuch Mirosław – Starosta Olsztyński IV i V kadencji, Członek Zarządu ZPP IV kadencji, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego III kadencji
 8. Protas Jacek – w latach 90. zasiadał w radzie miejskiej, pełnił w latach 1996-1998 funkcję jej przewodniczącego. W latach 2000-2006 pełnił funkcję Starosty powiatu lidzbarskiego. Po wyborach samorządowych w 2006 został powołany przez sejmik województwa na stanowisko marszałka Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie poseł na Sejm VIII kadencji.
 9. Romanowski Maciej – Starosta Elbląski V i VI kadencji, Wicestarosta II, II, IV kadencji,
 10. Sierzputowski Adam – Starosta Olsztyński I, II i III kadencji, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP I i II kadencji, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego I, II i III kadencji, Członek Komitetu Założycielskiego ZPP
 11. Strażewicz Wacław – Starosta Giżycki I, II, III i V kadencji, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego V kadencji, Członek Zarządu ZPP III i IV kadencji

   

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe