Absolutorium dla Zarządu Powiatu

30.06.2020

Podczas obrad XVI sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego która odbyła się 25 czerwca 2020 r. Starosta wraz z Zarządem Powiatu otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Udział w sesji brało 17  radnych, wszyscy  jednogłośnie głosowali za uchwałą.

– „Absolutorium jest swojego rodzaju skwitowaniem naszych działań jako Zarządu. Jest to wyraz wysokiej aprobaty dla poczynań Zarządu i docenienie efektywnej ubiegłorocznej pracy przedkładającej się na dobrą kondycję finansową Powiatu Lidzbarskiego. Dziękuję wszystkim radnym, pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych za codzienną pracę, włożoną w realizację ubiegłorocznego budżetu.”- mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe