24 stycznia 2019 r. odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego

18.01.2019

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Lidzbarskiego, została zwołana IV Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się  24 stycznia 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 37.

 

Porządek obrad:

  • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2019 rok.
  • Zamknięcie obrad.

 

 

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe