Prace poprawiające infrastrukturę drogową w Ornecie

09.11.2022

Ostatnimi inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury były prace przy dwóch ulicach w mieście Orneta- ul Warmińska oraz Podgórna. W ramach zakresu prac „Przebudowa ulicy Warmińskiej w Ornecie” została wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, wymieniony został krawężnik drogowy, wyregulowano studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne oraz przeprowadzono wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED. Koszt inwestycji to 647 816,40 zł. Na ulicy Podgórnej Zarząd Dróg Powiatowych z materiałów zakupionych przez Urząd Gminy w Ornecie, własnymi siłami, w ramach I etapu przebudowy wykonał rozbiórkę istniejącej jezdni z bruku kamiennego, krawężników drogowych oraz istniejącego chodnika z płyt betonowych. Wybudowano również nową jezdnię oraz chodnik z kostki betonowej typu polbruk. Prace rozpoczęto pod koniec sierpnia, zakończono na początku listopada a wartość I etapu inwestycji to 152 372,65 złotych. W chwili obecnej rozpoczęto już prace nad II etapem przebudowy.
„Ze względu na obecnie niestabilną sytuację oraz wysokie koszty materiałów, nie możemy sobie pozwolić na inwestycje na wszystkich wymagających poprawy drogach, jednakże robimy co w naszej mocy, aby infrastruktura w Powiecie Lidzbarskim była jak najlepsza. Wiele prac wykonujemy własnymi siłami, co pozwala znacznie oszczędzić fundusze jakimi dysponuje powiat. Dobra infrastruktura i bezpieczne drogi są dla mnie priorytetem, staram się w nie inwestować dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom”- Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności