Podpisanie umów dotacji na zabytki

04.07.2018

Dnia 4 lipca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim miało miejsce uroczyste podpisanie umów dotyczących przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Umowy zostały podpisane pomiędzy Powiatem Lidzbarskim w imieniu którego występuje Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, a Parafiami Rzymskokatolickimi z terenu Powiatu Lidzbarskiego.

Dotacje celowe w 2018 r. przyznano:

1) Zgromadzeniu Księży Marianów w Stoczku Klasztornym na dofinansowanie konserwacji ołtarza św. Walentego stanowiącego wyposażenie krużganków w Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym, – w wysokości 10 000 zł;

2) Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Bieniewie na dofinansowanie remontu fundamentów i ścian kościoła, podziemnej komory pod zakrystią wraz z odwodnieniem  w kościele parafialnym w Bieniewie,  – w wysokości 10 000 zł);

3) Parafii  Prawosławnej św. Mikołaja w Ornecie na dofinansowanie konserwacji drzwi do wieży w cerkwi prawosławnej w Ornecie,  – w wysokości 10 000 zł;

4) Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Ornecie na dofinansowanie konserwacji elementów ołtarza głównego, tj. dwóch aniołków z dolnej partii glorii ołtarza w kościele parafialnym w Ornecie, – w wysokości 10 000 zł;

5) Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim na dofinansowanie konserwacji elewacji budynku parafialnego przy kościele parafialnym – etap II, – w wysokości 10 000 zł;

6) Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa na dofinansowanie konserwacji elementów ołtarza głównego w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie, – w wysokości 10 000 zł;

7) Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kiwitach na dofinansowanie remontu dachu plebanii kościoła parafialnego w Kiwitach, – w wysokości 10 000 zł.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe