„100 Ratowników na 100 lat Niepodległości”.

29.06.2018

26 czerwca 2018r. Damian Kardymowicz – Przewodniczący Zarządu JDP z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim oraz Jan Harhaj – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP podpisali porozumienie o współpracy w zakresie promocji zadania publicznego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 pod tytułem „100 Ratowników na 100 lat Niepodległości”.

Zarząd Powiatowy Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych jako  Partner zadania zobowiązał się do pomocy w prowadzeniu  naboru kandydatów na Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Organizacją kursów pierwszej pomocy, przyjmowaniem i przygotowaniem  kandydatów zgodnie z wymogami określonymi w umowie realizacji zadania publicznego zajmie się Stowarzyszenie Joannitów.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe